Contact Info

Zhuhai International School
Qi’Ao Island, Zhuhai, Guangdong PRC 519080
+86 756 3315580
ZIS MAP

We look forward to hearing from you.